Hvad sker der under havoverfladen i Storebælt?

Storebælt er et unikt naturområde – både over og under havoverfladen. Derfor er Slagelse Kommune dykket en tur under havoverfladen på otte destinationer rundt om i kommunen fra Svenstrup i nord til Bisserup i syd. Ved de otte destinationer vil der i løbet af sommeren komme nye skilte op, som fortæller, hvad der venter af oplevelserne på havets bund – uanset om man er habil flaskedykker eller snorkler, så behøver rejsen ikke gå sydpå for at få en unik dykkeroplevelse.

Livet under havoverfladen kender de færreste til. Den er på mange måder en lukket og skjult verden. En ny række informationstavler vil dog løfte lidt af sløret for, hvad der venter på havets bund. På tavlerne vil der nemlig være beskrivelser af, hvad man vil møde i Storebælt. De specielle strømforhold af ferskvand fra Østersøen og saltvand fra Kattegat/Nordsøen, som mødes i det snævre Storebælt, giver et usædvanlig rigt dyre- og planteliv i bæltet.

Unikke dykkeroplevelser lige i baghaven
– Kyststrækningen omkring Korsør giver en fantastisk mulighed for at dykke direkte fra stranden – og med en vindbeskyttet lokalitet i den gamle færgehavn er der stort set altid læ for alle vindretninger. Så vi har nogle oplagte muligheder for at tilbyde både vores borgere, men bestemt også turister unikke muligheder for at opleve livet under overfladen, ligesom mange også gør på ferier sydpå. Det er måske de færreste, som tænker på, at snorkling herhjemme faktisk også kan byde på et væld af oplevelser – selvom det måske er i en lidt anden farveskala, siger projektleder for projekt Kyst- og Naturturisme i Slagelse Kommune Puk Kirkeskov Hvistendal.

Ved hjælp af otte nye informationstavler bliver der god mulighed for at få et overblik over, hvad der venter, når man dykker. Ud over informationstavlerne så er Slagelse Kommune også med til at arrangere helt særlige dykkerarrangementer i løbet af sommeren bl.a. 9. og 10. juli med sjov, leg og læring
om livet under vandet i samarbejde med Agersø Naturcenters dykkerguider, Korsør Frømandsklub og havbiolog Søren Larsen.

Rigt dyre- og planteliv på bunden
– I havet er der ofte samme bundtype over store havområder, men det snævre bælt ved Korsør og den kraftige strøm gør, at bunden inden for et lille område afveksler med stenrev, tangskov, sandbund, ålegræseng osv. De lokale strande er derfor kendetegnede ved en stor variation i både planter og dyr – det er en stor fordel, at man som dykker inden for et lille område kan opleve meget forskelligt. Årstidernes skiften gør, at man også kan opleve variation over året på alle otte lokaliteter, siger havbiolog Søren Larsen.

De otte dykkeroplevelser
De otte dykkeroplevelser, som er beskrevet på informationstavlerne, kommer i løbet af sommeren til at stå ved Blå Flag Stranden Svenstrup strand, Halskov Rev, Korsør Færgehavns strand, stranden ved værftet, Ceresstranden, Skovstranden og Søkær mose, Agersø havn og Bisserup strand med beskrivelser af det enkelte sted. Dykkerbeskrivelserne kan også ses på slagelse.dk i løbet sommeren.

På kortet ses de steder, hvor der dykkes. Kort over dykkeroplevelser

KlapEnFisk_a4 (1)

Klap en fisk. Slagelse kommune 2017. Foto: PR
%d bloggers like this: