Hvordan samarbejder skoler og foreningslivet bedst sammen, så bevægelse kan blive en fast del af skoledagen i også de boglige fag? Det har Slagelse Kommune noget af opskriften på ikke mindst gennem sin tid som breddeidrætskommune. Derfor gæstede medlemmer fra det europæiske forskningsforsøg, Active Square Europe, forleden Slagelse Kommune for at hente inspiration og erfaring omkring bevægelsessamarbejder på tværs af skoler og foreningslivet.

Bevægelse i skoletiden kom for alvor på skoleskemaet, da den nye folkeskolereform satte fokus på bl.a. den åbne skole og foreningssamarbejder. Men bevægelse er også kommet på dagsordenen andre steder i Europa ikke mindst i projekt Activity Square Europe, som på tværs af lande skal finde en fælles model for hvordan børn kan bevæge sig mere i skoletiden. Med i projektet, som er et europæisk forskningsforsøg, er bl.a. 10 landes idrætsforbund og Slagelse Kommune som den eneste kommune gennem kommunens tidligere europæiske samarbejde i forhold til idræt og bevægelse. Som en del af projektet arrangeres 10 ”on site visits”, hvor hvert land præsenterer sine indsatser. Det gav netop Slagelse Kommune en unik mulighed for at dele ud af sin erfaringer til bl.a. to forskere i idræt fra Hanze Universitetet i Groningen i Holland samt repræsentanter fra det Østrigske idrætsforbund ASKÖ.

Partnerskaber sikrer samarbejde mellem skole og idræt
– Folkeskolereformen har sat ambitiøse mål for kommunernes og skolernes arbejde med bl.a. idræt og bevægelse, og derfor er idræt og bevægelse også højt på dagsordenen hos os. Vi har gode erfaringer med at sikre mere bevægelse i skoletiden ikke mindst gennem vores partnerskabsaftaler, som er med til at sikre, at alle skoler får de samme muligheder og tilbud for at tænke bevægelse ind i skoledagen, siger borgmester Stén Knuth.

Netop partnerskaberne med foreningerne var derfor også på programmet, så deltagerne fra Activity Square Europe bl.a. fik mulighed for at høre elever fortælle om, hvordan de får mere bevægelse i skoledagen, når foreningerne rykker ind i klasselokalet. På programmet var også introduktion til Slagelse Talent og Elite og muligheden for at kombinere sin skole og uddannelse med et aktivt idrætsliv på topplan samt uddannelsen ”krop og kompetence”, som Slagelse Kommune tilbyder for at give inspiration og sikre mere idræts og bevægelse i de boglige fag.

Sikring af høj kvalitet og opbakning
– Kompetenceudviklingsforløb på flere af kommunens skoler har været et vigtigt element i at sikre, at personalet herunder både lærere og pædagoger er klædt godt på til at kunne varetage de nye opgaver og krav, som er kommet med folkeskolereformen. Samtidig har det også givet mulighed for erfaringsudveksling på tværs af skolerne og medarbejdergrupperne bl.a. i forhold til værktøjer omkring, hvordan vi kan tænke bevægelse ind i skoledagen. Desuden har kompetenceudvikling også haft et ben ind i foreningslivet i form af et kursusforløb, som skulle sikre bedre samarbejde mellem skoler og foreninger, så vi har med indsatsen i Slagelse Kommune forsøgt at tænke hele vejen rundt for at opnå højst mulig kvalitet og opbakning, siger afdelingsleder på Antvorskov Skole Emil Krapper.

Erfaring og inspiration på tværs af landegrænser
Det er dog ikke kun pga. folkeskolereformen, at Slagelse Kommune har sat ekstra fokus på bevægelse. Bevægelse og idræt kombineret med skole har været et særligt fokusområde siden Slagelse Kommune var breddeidrætskommune.

– En del af de erfaringer vi gjorde i den periode, hvor vi var breddeidrætskommune, er en stor del af det vi i dag kender som folkeskolereformens bevægelsesdel. Derfor er det heller ikke tilfældigt, at vi kan være med at inspirere på tværs af landegrænser i Europa, ligesom vi også får mulighed for at lade os inspirere, så vi fortsat kan udvikle og sikre de optimale muligheder for bevægelse i skoletiden, siger idrætskonsulent Puk Kirkeskov Hvistendal fra Slagelse Kommune.

Besøget lidt af en øjenåbner
– Det har været interessant at se den gode relation, der er mellem lærerne og eleverne, og at alle er aktive hele tiden i idrætsundervisningen – ingen venter i kø. Det er forfriskende at se en idrætstime, hvor det handler om at løse opgaven – eksempel kommer over forhindring, men hvor det er lige meget hvordan det sker. Det gør, at alle har en succesoplevelse. Specielt fagundervisning med bevægelse for læring har været en øjenåbner for os, udtaler Nicky Pieke fra Hanze Universitetet i Groningen i Holland.

Slagelse Kommune har i projekt Activity Square Europe været repræsenteret gennem afdelingsleder på Antvorskov Skole Emil Krapper og idrætskonsulent Puk Kirkeskov Hvistendal.

Besøg fra Activity Square i Slagelse Kommune. Rundkreds. Foto: Slagelse Kommune
Besøg fra Activity Square Europa i Slagelse. Foto: Slagelse Kommune
%d bloggers like this: