Arkivsamvirket i Slagelse Kommune efterlyser erindringer, arkivalier og billeder om skolerne.
På Arkivernes Dag i november åbner arkiverne i Hashøj, Havrebjerg, Korsør, Skælskør og Slagelse op for udstillinger om de lokale skoler igennem århundrederne.

“I Corsør Skole fandtes en god Deel vel oplærte Børn, som vidste at giøre Rede for deres Christendoms Kundskab med Indsigt og Færdighed.”
Sådan skrev Sjællands biskop Balle (1744-1816) i beretningen om sit tilsyn af skolevæsenet i Korsør og resten af Slagelse Herred i maj 1802.
Biskoppen havde selv været elev i Slagelses lærde skole fra 1758-1762, hvorefter han begyndte at læse teologi på universitetet i København.

Fra folkeskoler til universitetsafdelinger – i Slagelse Kommune er der i 2017 en mangfoldighed af uddannelsesinstitutioner.
Arkiverne i Hashøj, Havrebjerg, Korsør, Skælskør og Slagelse sætter i år skolehistorie på deres skema og arbejder med historierne om de lokale skoler igennem århundrederne.
Fra rytterskolernes etablering i 1721 til opførelsen af de nye centralskoler i velfærdsstatens højtid i 1960erne.

“Vi er godt i gang med at planlægge Arkivernes Dag 2017, som afholdes lørdag den 11. november i år. I den forbindelse gennemgår medarbejderne og de frivillige i arkiverne samlingerne for at finde fortidens arkivguld frem” fortæller Kirsten Slot Larsen, leder for Slagelse Arkiverne.
“Der er meget at tage fat i, så vi må begrænse os til de historier, som knytter sig til de skoler, der i dag svarer til folkeskoleniveau – og som igennem tiden har haft en betydning for størstedelen af ungdommen. På godt og ondt. ”

I arkivernes magasiner kan vi finde alt fra den offentlige forvaltnings skoleudvalgsprotokoller til den enkelte elevs eksamensbevis. Der ligger også en del klassebilleder. Kirsten Slot Larsen håber at der til Arkivernes Dag vil være nogle, som kan hjælpe med at identificere et par af eleverne på de gamle, sort-hvide fotografier.
“Og hvis man selv har noget fra sin egen eller ens forældres eller bedsteforældres skoletid liggende hjemme hos sig selv, så vil jeg opfordre alle borgere til at henvende sig til deres nærmeste lokalarkiv for at få det vurderet: “Vores ansatte og de frivillige ildsjæle i arkiverne står klar til at scanne billedsamlinger, hvis man gerne vil bidrage til at øge vores viden om skolelivet set fra elevens side. Skolelærere, pedeller og skoleledere er naturligvis også meget velkommen til at se, om de ikke har noget, som kan berige vores fælles historie. ”

Slagelse Arkiverne, som omfatter stads- og lokalarkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse, har tilmeldt sig erindringsprojektet “Giv det videre” på hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk<http://www.givdetvidere2017.dk>.
Her kan folk selv skrive og vedhæfte deres erindringer og dele dem med andre. Hvis erindringerne er fra kommunens område, vil de indgå i Slagelse Arkiverne.

Kirsten Slot Larsens arkivarkollega Christoph Klinger håber, at så mange som muligt vil bruge denne mulighed til at fastholde noget af den viden og de erindringer, der knytter sig til skolerne i Slagelse Kommune.
Uanset erindringernes alder – for som han formulerer det: “I morgen er nutiden jo allerede fortid”.

 

Arkivernes Dag 2017
Arkivernes Dag afholdes lørdag d. 11. november 2017 på arkiverne i Hashøj, Havrebjern, Korsør, Skælskør og Slagelse.

Temaet i år er skolernes historie.

Borgere kan enten dele deres erindringer på hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk  eller ved at henvende sig til det nærmeste lokalarkiv med arkivalier og billeder.

Arkiverne i Slagelse

Slagelse Arkiverne består af et stadsarkiv og lokalarkiverne i Slagelse, Korsør og Skælskør.
Arkivsamvirket er et samarbejde mellem Slagelse Arkiverne, ø-arkivet på Omø og arkiverne i Hashøj og Havrebjerg.
Slagelse Arkivernes hjemmeside: http://slagelsearkiverne.dk/
Slagelse Arkiverne på Facebook: https://www.facebook.com/Slagelse-Arkiverne-160898653951208/
Arkivsamvirket står bag det lokalhistoriske leksikon www.slagelseleksikon.dk< http://www.slagelseleksikon.dk>

Eventuelle henvendelser til arkivar Christoph Klinger,

der træffes på direkte telefon: 58 57 39 42.

Slagelse
Almueskolen, senere Østre skole, omkring 1908. Til venstre ses den nu nedrevne gymnastiksal fra 1898. Kilde: Slagelse Lokalarkiv, B50743
%d bloggers like this: