Bertel Haarder ny formand for Liselund Møde og Kursussted i Slagelse
Bestyrelsen for Liselund Møde- og Kursussted er glade for at kunne meddele, at tidl. minister Bertel Haarder er valgt som ny formand for institutionens bestyrelse. Bertel Haarders formandsvirke begynder den 7. august 2017.

Liselund ved Slagelse har siden 1908 været et grundtvigsk mødested, der henvender sig til alle, som er optaget af det fælles: Vort demokratiske samfund, vor kultur og kirke. Derfor har Liselunds møder og kurser fokus på oplysning og samtale om væsentlige folkelige, kulturelle, kirkelige og samfundsmæssige emner – historie, politik, kunst, litteratur, musik og sang og religion m.m.

Parallelt hermed driver Liselund forretningsmæssig udlejning til kursus- og uddannelsesformål henvendt til offentlige og private institutioner og virksomheder.
Bertel Haarder vil som formand få brug for sin økonomisk-administrative indsigt, sin højskolebaggrund og sit gode kontaktnet i det folkelige Danmark. Han har ud over lang ministererfaring også erfaring fra 4 år som højskolelærer på Askov Højskole, tre år som seminarieadjunkt samt opvæksten på Rønshoved Højskole.

Den afgående bestyrelsesformand Gunner Lund-Sørensen udtrykker sin store glæde over, at Bertel Haarder har sagt ja til at overtage posten som bestyrelsesformand for Liselund. “Jeg har kendt Bertel Haarder helt fra studietiden og er fuldstændig overbevist om, at med ham vil Liselund sammen med vores forstander og bestyrelse drive Møde- og Kursusstedet videre i den frisindets ånd, som er kendetegnende for al grundtvigsk virke”.
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes ligeledes gymnasierektor Lotte Büchert, Slagelse og journalist Karen Lumholt, Valby.

%d bloggers like this: